Henter indhold...
Alder


392 tilbud fundet hos 180 organisationer

Deriblandt 101 virtuelle / online tilbud

Mindfulness i naturen

Vil du gerne arbejde med at finde indre ro og balance? vi mødes i et forløb syv gange med mindfulness og tilbud om Nada-akkupunktur og introduktion til frivillige fælleskaber.

Silkeborg
Frivilligcenter Silkeborg
18-65 år

KvindeCaféen

KvindeCaféen er et åbent dagstilbud, der giver kvinder mulighed for at blive en del af et godt fællesskab.

Silkeborg
Silkeborg Oasekirke
18-120 år

Fællesspisning ved Silkeborg Oasekirke

Vi indbyder til fællesspisning ca. en gang om måneden. Det er altid en fredag aften kl. 17.30-20.

Silkeborg
Fællesspisning ved Silkeborg Oasekirke
alle aldre

Netværksfamilier til flygtninge under Dansk Flygtningehjælp

Et tilbud om venskabsfamilier eller netværkspersoner der matches individuelt med flygtninge eller indvandrere. Relationerne styrker netværk og venskab på tværs af kulturer og baggrund.

Silkeborg
Dansk Flygtningehjælp
alle aldre

Åben Ungerådgivning

Åben ungerådgivning er et tilbud til dig mellem 10 og 25 år, der har brug for én at tale med.

Silkeborg
Åben Ungerådgivning
10-25 år

Fodbold for unge + 15 år m/k, med specielle behov

Fodbold for unge over 15 år med særlige behov som generelle indlæringsvanskeligheder, udviklingshæmning og eller diagnoser som ADHD, Downs og autisme.

Silkeborg
Silkeborg IF
15-30 år

Lynghjælperne

Frivillige ved Sejs-Svejbæk Kirke danner ramme for fællesskab og koordinerer arrangementer i tilknytning til kirken.

Silkeborg
Lynghjælperne
22-120 år

Kirkens Genbrug Sejs-Svejbæk

Vi har en velfungerende genbrugsbutik med et dejligt fællesskab mellem alle frivillige, der får butikken til at fungere så godt.

Silkeborg
Kirkens Genbrug Sejs- Svejbæk
16-100 år

Autismeforum Silkeborg

Hvem er vi? Vi er en lokalafdeling af Landsforeningen Autisme. Foreningens formål er at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med autisme spektrum forstyrrelser.

Silkeborg
Autismeforum Silkeborg
alle aldre

Café Venskab

Café Venskab er et tilbud til 30-60 årige, der føler sig ensomme. Formålet er at skabe netværksfællesskaber, som skal være med til at bryde den langvarige ensomhed.

Silkeborg
Silkeborg
30-60 år

Småtspisende vejledning

Taber du dig ufrivilligt, er du undervægtig eller har du problemer med at holde vægten, så tilbyder Sundhedshuset vejledning ved klinisk diætist

Silkeborg
Sundhedshuset Silkeborg
18-110 år

Tirsdagstræning med IF Silkesind

Vi laver opvarmning, cirkeltræning på måtter og i maskiner og slutter med udstrækning.

Silkeborg
IF Silkesind
18-100 år

Ryge-, damp-, snus- og nikotinstop

Rygestop, nikotinstop og snusstop for voksne over 18 år samt unge mellem 15-25 år. Afholdes af Sundhedshuset, Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kommune
Ryge-, damp-, snus-, og nikotinstop
15-120 år

Veterankoordinator

Er du veteran eller pårørende til en veteran? Veterankoordinatoren i Silkeborg Kommune kan guide og hjælpe dig.

Silkeborg
Silkeborg kommune
alle aldre

Tal Dansk Caféen

Café for kursister og andre med behov for at øve sig i dansk.

Silkeborg
DFH Frivillignet Silkeborg
alle aldre

Varmestuen i Silkeborg

Kirkens Korshærs varmestue i Silkeborg er et frirum for mennesker, som lever i udsathed. Varmestuen ligger på Lille Søgade 10 i Silkeborg.

Silkeborg, Silkeborg
Kirkens Korshær
18-120 år

Vågetjenesten - Røde kors

Vi våger, hvor der er brug for os, og tilbyder varme og omsorg i den sidste tid.

Silkeborg
Røde Kors
alle aldre

Familiecafé

Et tilbud om samvær med andre forældre. Til dig, der er far eller mor til et barn (0-2 år).

Silkeborg Kommune
Mødrehjælpen
17-50 år

Fru Prip

Socialt værested og værksted. Brugerne hos Fru Prip er borgere i en sårbar livssituation. Sårbarheden kan være af fysisk, psykisk, social og økonomisk karakter. Det er frivilligt og anonymt.

Silkeborg
Fru Prip
alle aldre

Åben Støtte Borgergade 53

Vi tilbyder råd, vejledning og støtte til selvhjælp. Kan vi ikke tilbyde hjælp, kan vi vise vej til den rette hjælp.

Silkeborg
Silkeborg Kommune
18-120 år

Støtte-kontaktperson og mobilsygepleje

Støtte-Kontakt-Persons-ordningen (SKP) kan tilbydes til dig, der er over 18 år, er psykisk sårbar, har et problematisk brug af rusmidler eller er hjemløs. SKP er opsøgende, uvisiteret og midlertidigt.

Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune
18-120 år

Fællesskabsguide

Fællesskabsguiden hjælper mennesker ind i nye fællesskaber gennem samtaler og følgeskab. Der er fællesskaber til alle.

Silkeborg
Frivilligcenter Silkeborg
18-120 år

Sorring-Toustrup Seniorer

Vi er en forholdsvis stor forening, hvor det sociale er i højsæde, og hvor der er plads til alle. Om du er førtidspensionist, efterlønner eller pensionist, så er der også plads til dig.

Sorring
Sorring-Toustrup Seniorer
18-120 år

Hatha Yoga

Populær træning for seniorer, der styrker din krop.

Silkeborg
Idræt om dagen
15-120 år

Træning i det fri

Kom med ud og træn i naturen

Silkeborg
Idræt om dagen
18-80 år

Fandt du ikke det du søgte, eller opdagede du fejl ved et opslag?

Skriv til os
Kontakt os

Socialkompas i Silkeborg Kommune administreres af Frivilligcenter Silkeborg

Frivilligcenter Silkeborg Silkeborg Kommune
Top